Az egyesület - általános ismertető


Egyesületünk 1999. március 16-án alakult, a bejegyzésről szóló (PK 60.033/1999/2) végzéssel nyerte el a kiemelkedően közhasznú szervezet jogállást.

Gondos tervezés után először a lakóotthoni és foglalkoztatási beruházásainkat kezdtük el Tatán, a Fürdő u. 24. sz. alatt.

2000-ben az Egyesület alapcéljainak megfelelően folytatta az 1999-ben megkezdett lakóotthoni és foglalkoztatási beruházást. Felhasználásra került az SZCSM 1999-ben elnyert 15 millió forintos pályázati támogatása, valamint a KEM Munkaügyi Központtól nyert 10 millió forintos pályázati összeg második üteme. A Kézenfogva Alapítvánnyal szerződést kötöttünk a további kivitelezési munkálatok finanszírozására, melyből 2000-ben az Alapítvány közvetlenül a kivitelezőnek már 5.650 E forintot fizetett ki a Tatai Autista Lakóotthon beruházására. 2000 végére az épület szerkezetkészen állt. A kivitelezők munkáját segítve folyamatosan készültek a részlettervek. Az építés költségeit az építőanyagok kedvezményes beszerzésével, szponzorok támogatásával csökkentettük.

2001-ben a Luxemburgi Nagyhercegség Külügyminisztériumának támogatása - a Kézenfogva Alapítvány közreműködésével - lehetőséget adott a lakóotthon teljes befejezésére, a berendezések megvételére, mintegy 27.25 millió forint összegben. A lakóotthon átadására 2001. szeptember 10-én került sor és Szent Gergely Lakóotthon néven szeptember 15-től működési engedéllyel üzemel. 10 fő autista és értelmi sérült fiatal emelt szintű elhelyezése valósult így meg.

A foglalkoztatás céljára Egyesületünk 2000-ben létrehozta a HELP - Esőemberekért Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Társaságot (kiemelten közhasznú szervezet), mely most az Egyesület foglalkoztatási jogutódjaként működik. A kht-nak jelenleg 70 fő megváltozott munkaképességű, illetve értelmileg akadályozott vagy autista dolgozója van.

2001-ben befejeztük a munkahelyi beruházásokat, végleges helyére költöztettük a gyertyázót, a szövőműhelyt és az aszalót, valamint az értékesítés céljára üzemelésre készen állt az üzlethelyiség. Dolgozóink munkakörülményei nagymértékben javultak.

A United Way Vértes Vidéke Alapítvány támogatásával 2001-ben arra képeztük dolgozóinkat, hogy miként tudnak a fogyatékosokkal együtt dolgozni.

A fogyatékosok képzése a 2001-2002. év kiemelkedő feladata volt. Képességfejlesztő, egészségmegőrző célú fejlesztésekben (gyógylovaglás, gyógyúszás, zeneterápia, gyógytorna) vettek és vesznek részt a Szent Gergely Lakóotthon lakói a United Way Vértes Vidéke Alapítvány támogatásával.

A fiatalok lakóotthoni életre és a munkára való felkészítését kezdtük el 2001. november 1-jétől. E témában a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz nyújtottunk be sikeres pályázatot egy éves fejlesztő programmal, majd a PHARE Mikroprojektje támogatta ezt a képzési programunkat. 2003/2004-ben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával folyik ez a képzési programunk.

A felnőttképzés az a terület, amely az autisták és értelmi fogyatékosok számára talán a legfontosabb: az "élethosszig tartó tanulás" számukra nemcsak a jobb élet lehetősége, hanem az egyetlen út életminőségük javítása, életük élhetővé tételének záloga.

Az értelmi fogyatékosoknál ez a feltétele annak, hogy a nehezen megszerzett elméleti tudásukat szinten tarthassák, illetve a második munkaerő piacion esélyük legyen a megmaradásra. Részszakmák elsajátítására van folyamatosan szükség, amely mindig igazodik a piaci viszonyokhoz.

Az autisták fogyatékosságukból adódóan igénylik az irányított ténykedést, ez ad módot számukra arra, hogy ne zárkózzanak be saját világukba, ne erősödjenek fel sztereotípiáik. Ezzel tudják megtapasztalni a világ valós elemét, zártságukból ezzel tudnak a világ felé nyitni. Szükséges számukra az egész napi szervezett és irányított aktív tevékenység, amely - ha megfelelően rendszerezett tematikák felé csoportosul - segíti őket az "épekhez" hasonló életmódot élni.

Mindemellett szükséges mindkét csoport számára a különösen fontos speciális terápiás foglalkozások sorozata: értelmi fejlesztés, gyógyúszás, gyógytorna, gyógylovaglás, zene- és táncterápia, művészi kézművesség. Ezek a délutánok egy részét kitöltik, gyógyító hatásuk mellett kihatnak az öregedési folyamatok lassítására is. Ezek a foglalkozások az iskolában már jól bevált fejlesztési módszerek voltak, melyeket a fiataloknak felnőtt életükben is folytatni kell.

Összesen mintegy három év tapasztalata áll mögöttünk a felnőtt autisták és középsúlyos értelmileg sérült, halmozottan fogyatékos fiatalok társadalmi beilleszthetőségének területén. 2004-től intézményünk felnőttképzési tanúsítvánnyal rendelkezik, programunkat a felnőttképzési törvény keretei között folytathatjuk. Biztosan állíthatjuk, hogy modellkísérletünk eredménye igen pozitív, a komplex ellátással fiataljainknak sikerül a lakóotthoni környezetben számukra és környezetük számára is elviselhető, jó életet biztosítani.

A szociális és felnőttképzési normatíva, a térítési díjak a fenti programot nem fedezik, ezért arra számítunk, hogy a gazdaság szociálisan érzékeny szereplői, azok társadalmi felelősséggel bíró vezetői lehetőségeikhez mérten támogatják céljainkat.

Az egyesületi információk a http://members.chello.hu/notweak oldalról származnak.