Esőemberekért KÖZZÉTÉTEL 2005. ÉVRŐL

Rehabilitációs és Foglalkoztató KHT. Tata, Fürdő u. 24. tel: 34/381-382
Adószám: 20726153-2-11
Kiemelten Közhasznú Célszervezet

B.A közhasznú szervezet bevételeinek -ezen belül a költségvetési támogatás felhasználása

I. Közhasznú támogatás bevételei : adatok E Ft-ban

1. Közhasznú célra, müködésre kapott támogatás: 64 368

2. Közhasznú tev.származó bevétel 43 017

3. Egyéb bevétel: 1 018

4. Aktivált saját telj.értéke

a./ saját termelésű klt.ek állomány változása: - 64

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

Összesen 108 339

 

B.II. Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai

1. Anyagjellegű ráfordítások: 40 833

2. Személy jellegű ráfordítás: 53 288

3. Értékcsökkenési leirás: 4 150

4. Egyéb ráfordítások: 6 133

Közhasznú tevékenység költségei és ráfordításai

Összesen: 104 404

Tárgyévi eredmény: 3 935

 

Cél szerinti juttatások

 

D. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból

Kapott támogatások: Ld. B.pont alatt

 

E. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

I. Saját tőke változás:

Előző évi Tárgyévi

Induló vagyon 3 000 3 000

Tőkeváltozás - 2 431 - 197

Tárgyévi eredmény 2 234 3 935

Saját tőke 2 803 6 738

 

II. A vagyon megjelenítési formája és változása:

Előző év Tárgyév

Befektetett eszközök: 25 510 41 405

Forgóeszközök 3 328 15 625

Aktív időbeli elhatárolások 60 0

Eszközök összesen: 28 898 57 030

Kötelezettségek: 6 841 18 479

Passzív idübeli elhatárolások 19 254 31 813

Saját forrás összesen: 2 803 6 738

Vissza