A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2006. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítése
Tárgyév
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
125 936
 
138 628
2.
  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
62 008
 
67 096
3.
    a) alapítótól
 
4.
    b) központi költségvetéstől
60 809
 
64 329
5.
    c) helyi önkormányzattól
 
6.
    d) társadalombiztosítástól
 
7.
    e) egyéb, ebből 1%..
1 199
 
2 767
8.
  2.Pályázati úton elnyert támogatás
20 049
 
24 128
9.
  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
43 931
 
46 043
10.
  4. Tagdíjból származó bevétel
 
11.
  5. Egyéb bevétel
82
 
828
12.
  6. Aktivált saját teljesítmények értéke
-134
 
533
13.
    a) saját termelésű készletek állományvált.
-134
 
533
14.
    b) saját előállítású eszközök aktivált értéke
 
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
0
 
16.
C. Összes bevétel (A+B)
125 936
 
138 628
17.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
121 785
 
138 248
18.
  1.Anyag jellegű ráfordítás
38 781
 
53 270
19.
  2.Személyi jellegű ráfordítás
71 366
 
78 475
20.
  3.Értékcsökkenési leírás
5 548
 
6 399
21.
  4. Egyéb ráfordítások
6 090
 
104
22.
  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai
 
23.
  6. Rendkívüli ráfordítások
 

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2006. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítése
Tárgyév
24.
E Vállalkozási tevékenység  ráfordításai
25.
  1.Anyag jellegű ráfordítás
26.
  2.Személyi jellegű ráfordítás
27.
  3.Értékcsökkenési leírás
28.
  4. Egyéb ráfordítások
29.
  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai
30.
  6. Rendkívüli ráfordítások
31.
F. Összes ráfordítás (D+E)
121 785
138 248
32.
G. Adózás előtti eredmény (C-F)
4 151
380
33.
H.Adófizetési kötelezettség
34.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)
35.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D)
4 151
380

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
(adatok ezer Ft-ban)

36.
  A.Személyi jellegű ráfordítás
78 475
37.
      1. Bérköltség
54 014
38.
          ebből: - megbízási díjak
1 360
39.
                     - tiszteletdíjak
40.
      2.Személyi jellegű egyéb kifizetések
5 427
41.
      3. Bérjárulékok
19 034
42.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
43.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
44.
D. Továbbutalt támogatás

 

 

Vissza