A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2007. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

138628

 

114701

2.

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

67096

 

47262

3.

    a) alapítótól

 

 

 

4.

    b) központi költségvetéstől

64329

 

46562

5.

    c) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

    d) társadalombiztosítástól

 

 

 

7.

    e) egyéb, ebből 1%..

2767

 

700

8.

  2.Pályázati úton elnyert támogatás

24128

 

22011

9.

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

46043

 

39288

10.

  4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

11.

  5. Egyéb bevétel

828

 

6297

12.

  6. Aktivált saját teljesítmények értéke

533

 

-157

13.

    a) saját termelésű készletek állományvált.

533

 

-157

14.

    b) saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

243

16.

C. Összes bevétel (A+B)

138628

 

114944

17.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

138248

 

99984

18.

  1.Anyag jellegű ráfordítás

53270

 

15499

19.

  2.Személyi jellegű ráfordítás

78475

 

75854

20.

  3.Értékcsökkenési leírás

6399

 

6457

21.

  4. Egyéb ráfordítások

104

 

2174

22.

  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

23.

  6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2007. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

24.

E Vállalkozási tevékenység  ráfordításai

0

 

243

25.

  1.Anyag jellegű ráfordítás

 

 

243

26.

  2.Személyi jellegű ráfordítás

 

 

 

27.

  3.Értékcsökkenési leírás

 

 

 

28.

  4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

29.

  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

30.

  6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

31.

F. Összes ráfordítás (D+E)

138248

 

100227

32.

G. Adózás előtti eredmény (C-F)

380

 

14717

33.

H.Adófizetési kötelezettség

 

 

 

34.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)

 

 

 

35.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D)

380

 

14717

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
(adatok ezer Ft-ban)

36.

  A.Személyi jellegű ráfordítás

75854

37.

      1. Bérköltség

53244

38.

          ebből: - megbízási díjak

1000

39.

                     - tiszteletdíjak

 

40.

      2.Személyi jellegű egyéb kifizetések

3784

41.

      3. Bérjárulékok

18826

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

 

43.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

44.

D. Továbbutalt támogatás

 

 

 

Vissza