A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2008. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

114701

 

92195

2.

  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

47262

 

50673

3.

    a) alapítótól

 

 

 

4.

    b) központi költségvetéstől

46562

 

50643

5.

    c) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

    d) társadalombiztosítástól

 

 

 

7.

    e) egyéb, ebből 1%..

700

 

30

8.

  2.Pályázati úton elnyert támogatás

22011

 

6569

9.

  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

39288

 

30421

10.

  4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

 

11.

  5. Egyéb bevétel

6297

 

3072

12.

  6. Aktivált saját teljesítmények értéke

-157

 

1460

13.

    a) saját termelésű készletek állományvált.

-157

 

1460

14.

    b) saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

243

 

93

16.

C. Összes bevétel (A+B)

114944

 

92288

17.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

99984

 

103931

18.

  1.Anyag jellegű ráfordítás

15499

 

11528

19.

  2.Személyi jellegű ráfordítás

75854

 

86775

20.

  3.Értékcsökkenési leírás

6457

 

5161

21.

  4. Egyéb ráfordítások

2174

 

463

22.

  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

4

23.

  6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása
2008. év
(adatok ezer Ft-ban)

ssz

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítése

Tárgyév

24.

E Vállalkozási tevékenység  ráfordításai

243

 

0

25.

  1.Anyag jellegű ráfordítás

243

 

 

26.

  2.Személyi jellegű ráfordítás

 

 

 

27.

  3.Értékcsökkenési leírás

 

 

 

28.

  4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

29.

  5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

30.

  6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

31.

F. Összes ráfordítás (D+E)

100227

 

103931

32.

G. Adózás előtti eredmény (C-F)

14717

 

-11643

33.

H.Adófizetési kötelezettség

 

 

 

34.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)

 

 

 

35.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D)

14717

 

-11736

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
(adatok ezer Ft-ban)

36.

  A.Személyi jellegű ráfordítás

86775

37.

      1. Bérköltség

61600

38.

          ebből: - megbízási díjak

1710

39.

                     - tiszteletdíjak

 

40.

      2.Személyi jellegű egyéb kifizetések

3987

41.

      3. Bérjárulékok

21188

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

 

43.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

44.

D. Továbbutalt támogatás

 

 

 

Vissza